top of page

Om oss

Lager & Partners - En rådgivningsfirma inriktad på den finansiella sektorn

Lager & Partners grundades 2004 och är en Executive Search firma med inriktning mot den finansiella sektorn. Vi arbetar med rekrytering till chefsbefattningar, kvalificerade specialister och erbjuder rådgivning och stöd till ägare och ledning inom human resource management. ​Våra klienter utgörs både av svenska och internationella företag och institutioner. Utanför den direkta finanssektorn rådger Lager & Partners framförallt klienter avseende finansrelaterade positioner med fokus på CFOs, Treasury, inhouse M&A, Business Development, Investor Relations samt Business Controlling.​

 

Rekryteringarna sker huvudsakligen till verksamheter baserade i Stockholm, samt även till London och de andra nordiska huvudstäderna.​

 

Våra konsulter och researchers har mer än 30 års gemensam erfarenhet av Executive Search, samt gedigen operativ erfarenhet från den finansiella sektorn och är därmed en samarbetspartner som förstår dina utmaningar och behov.

Vår övertygelse är att förståelse och kunskap om de förändringar som sker i finanssektorn och efterföljande kompetensbehov är av yttersta vikt för att över tiden vara en relevant samarbetspartner. Vårt tydliga fokus sedan 2004 gör oss  relevanta. Oavsett om du söker en ny utmaning eller behöver förstärka/utveckla din organisation.

 

HUR VI ARBETAR

Genomtänkt process

Lager & Partners metodik anpassas alltid efter uppdragets natur och klientens önskemål, vare sig det innebär search, annonsering, och/ eller second opinion av interna kandidater.  

Våra fokusområden

INVESTMENT BANKING

PRIVATE EQUITY

ASSET MANAGEMENT

PRIVATE BANKING

MERCHANT BANKING

REAL ESTATE

bottom of page