top of page

Om oss

Lager & Partners - En rådgivningsfirma inriktad på den finansiella sektorn

Lager & Partners grundades 2004 som en nischad Executive Search firma med ett tydligt fokus på den finansiella sektorn. Vi är fortfarande nischade, samtidigt som vi under åren, både fördjupat och breddat vårt nätverk. Vi agerar idag rådgivare till både svenska och internationella företag och institutioner inom investments (private equity/debt), asset management, corporate & institutional banking samt fastigheter.

 

Vårt fokus är rekrytering av chefsbefattningar, VD-, styrelse- och ledningsgruppspositioner samt kvalificerade specialister.

Utöver detta har vi fått förtroendet att stötta klienter utanför våra fokusområden med i första hand finansrelaterade befattningar; CFOs, Treasury, inhouse M&A, Business Development, Investor Relations samt Business Controlling.​

 

Lager & Partners agerar även rådgivare till styrelse och ledning i frågor relaterade till Human Resources Management. 

 

Våra konsulter och researchers har mer än 30 års gemensam erfarenhet av Executive Search, samt gedigen operativ erfarenhet från den finansiella sektorn och är därmed en samarbetspartner som förstår dina utmaningar och behov.

 

Vår övertygelse är att förståelse och kunskap om de kontinuerliga förändringar som sker i finanssektorn och efterföljande kompetensbehov är av yttersta vikt för att över tiden vara en relevant samarbetspartner. Vårt tydliga fokus sedan 2004 gör oss relevanta. Oavsett om du söker en ny utmaning eller behöver förstärka/utveckla din organisation

Genomtänkt process

Lager & Partners metodik anpassas alltid efter uppdragets natur och klientens önskemål, vare sig det innebär search, annonsering, och/ eller second opinion av interna kandidater.  

Våra fokusområden

INVESTMENT BANKING

PRIVATE EQUITY

ASSET MANAGEMENT

PRIVATE BANKING

MERCHANT BANKING

REAL ESTATE

bottom of page